A R E M T     Aktuelnosti            
Australasian Registry of Emergency Medical Technicians
 
 

Registracija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo kao Referentnog centra za edukaciju iz prehospitalne urgentne medicine.

Dana 21.10.2011. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je certificiran i registrovan kao 46-ti pridruženi centar za edukaciju iz prehospitalne urgentne medicine u mreži AREMT (Australisian Registry of Emergency Medical Technicians) sa sjedištem u Queenslandu, Australia.
Trajanje certifikata iznosi četiri godine.

Činu registracije i verifikacije prethodila je višegodišnja (od 2009. godine) aktivnost i saradnja sa PPA International iz Danske,  posredstvom gosp. Nikolai Andersena, paramedikusa iz Danske. Radilo se o edukaciji i treningu medicinskog osoblja (doktori i hitni medicinski tehničari-HMT) JU ZHMP Kantona Sarajevo iz:
PHTC (Prehospital Trauma Care)/ITLS (Immediate Trauma Life Support) (raniji ITLS), PHPELS (prehospitalna pedijatrijaska trauma reanimacija)

Održano je  5 PHTC/ITLS kurseva.

  • Jun         2009. g.                    - 2 kursa
  • Maj          2010. g.                   - 1 kurs
  • Mart        2011. g.                   - 1 kurs
  • Oktobar  2011.g.                    - 1 kurs

Devedeset šest (96) kandidata je uspješno završilo pomenute kurseve.

Održana su 3 PHPELS kursa:

  • Oktobar 2010.g.                                 - 1 kurs
  • Mart       2011.g.                                 - 1 kurs
  • Oktobar 2011.g.                                 - 1 kurs

Šezdeset sedam (67) kandidata je uspješno završilo pomenute kurseve.

Kruna aktivnosti i saradnje dogodila se u oktobru 2011.godine kada je u Edukacionom centru ZHMP Sarajevo održan PHTC (Prehospital Trauma Care)  INSTRUKTOR kurs u organizaciji PPA International iz Danske, a posredstvom gosp. Nikolai Andersena, paramedikusa iz Danske, koji je i vodio pomenuti kurs.
Odabrani su kandidati koji su u prethodne dvije godine (2009. do 2011.) tj. na prethodno održanim ITLS (Immediate Trauma Life Support)/PHTC (Prehospital Trauma Care) pokazali poseban uspjeh i iskazali poseban interes za provođenjem edukacije i prenošenjem znanja budućim generacijama učesnika.

Zahvaljujući tome JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo postaje 46-ti pridruženi centar za edukaciju iz prehospitalne urgentne medicine u mreži AREMT (Australisian Registry of Emergency Medical Technicians) sa sjedištem u Queenslandu, Australia.
Trajanje certifikata iznosi četiri godine.

Kurs je uspješno završilo svih 8 PHTC instruktor kandidata, pet doktora i tri hitna medicinska tehničara-HMT, čime je stvorena edukativna baza za provođenje PHTC kurseva u BiH i regionu, u budućnosti.

 
   
Korisni linkovi  
 
             
                   
   
http://www.aremt.com.au
     
   
 
 
         
                     
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo, BiH, Telefon 033/722-330, Fax 033/655-939