Medicinski tehničari (HMT) iz JU ZHMP KS su prisustvovali i aktivno učestvovali na 5. Simpozijumu medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikta BiH od 10.03-12.03.2023, koji se održavao u hotelu Jelena, Brčko. U sklopu Simpozijuma, naše kolege su održale nekoliko predavanja o širokom spektru tema. Učesnici ispred JU ZHMP KS su bili: 1. HMT Mujo Subašić sa temom: “Evaulacija kardiopulmonalnih reanimacija u JU ZHMP KS u periodu 2015-2029.godine.” 2. HMT Elvedin Zukić sa temom: “Percepcija sukoba i asertivnosti kod medicinskih sestara/tehničara u urgentnoj službi PZZ-a” 3. HMT Amra Borovina i HMT Nedžad Džafić sa temom: “Uloga medicinskog tehničara u prijavno-dojavnoj jedinici” 4. HMT Alma Hasanbegović sa temom: “Uloga hitnog medicinskog tehničara u timu hitne medicinske pomoći.” 5. HMT Irnis Šljivo sa temom: “Uloga hitne pomoći u trijažiranju i zbrinjavanju pacijenta u ekstremnim situacijama”. Sve teme i radovi su uspješno prezentirane i realizirane. Bila nam je izuzetna čaat i zadovoljstvo prisustvovati i učestvovati u ovom Simpozijumu. Zahvaljujemo se našim domaćinima na gostoprimstvu.