Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo je u 2023.godini zvanično primljen u NAEMT asocijaciju, kao jedini Trening centar ovog tipa u našoj zemlji, pa i regiji, sa odobrenjem za održavanje edukacije iz FOTS (First On The Scene)  i PHTLS ( Prehospital Trauma Life Support)  kurseva.

NAEMT je osnovan 1975. godine i broji preko 75.000 članova.  NAEMT edukativne programe razvijaju timovi kliničara. Kontinuirano se prate  publikacije relevantne za sadržaj NAEMT  kursa i uključuju najnovija istraživanja, najnovije tehnike i inovativni pristupi.Novi programi kao i revizije postojećih programa testiraju se na terenu kako bi se osigurala njihova relevantnost i prikladnost. Sav sadržaj kursa se revidira  i ažurira najmanje jednom u četiri godine kako bi se pratio napredak u ovoj oblasti, kao  i povratne informacije. Misija NAEMT edukacije je da poboljša brigu o pacijentima kroz visokokvalitetno, isplativo obrazovanje zasnovano na dokazima koje jača i unapređuje znanje i vještine praktičara hitnih medicinskih centara.