Kroz dvodnevni kurs “Naprednog održavanja života djece” kojeg su u Sarajevu proveli uvaženi profesori TIKAe ( članovi Udruženja intenzivnih pedijatara Turske, šefovi intenzivnih njega pedijatrijskih odjela u Turskoj, autori udžbenika pedijatrijske intenzivne njege), u saradnji sa udruženjem doktora medicine BiH, nastavljena je kontinuirana edukacija medicinskih profesionalaca i edukatora JU ZHMP KS.
Naši edukatori su kroz ovaj projekat iskoristili priliku da potvrde i prošire svoje teoretsko znanje i usavrše praktične vještine u naprednom održavanju djece a benefit od naučenih stvari pored medicinskih profesionalaca JU ZHMP KS, gradjana KS, imat će i medicinsko osoblje širom BiH kroz daljnu edukaciju u centru za edukaciju “Prim.dr Silva Rizvanbegović”, i u ovom segmentu.
JU ZHMP KS je u potpunosti podržala ovaj projekat i kroz ustupanje medicinske opreme za potrebe ove edukacije.
Zahvaljujemo se edukatorima TIKAe i iskreno se nadamo daljnoj saradnji.

 

Kroz dvodnevni kurs "Naprednog održavanja života djece" kojeg su u Sarajevu proveli uvaženi profesori TIKAe ( članovi Udruženja intenzivnih pedijatara Turske, šefovi intenzivnih njega pedijatrijskih odjela u Turskoj, autori udžbenika pedijatrijske intenzivne njege), u saradnji sa udruženjem doktora medicine BiH, nastavljena je kontinuirana edukacija medicinskih profesionalaca i edukatora JU ZHMP KS. Naši edukatori su kroz ovaj projekat iskoristili priliku da potvrde i prošire svoje teoretsko znanje i usavrše praktične vještine u naprednom održavanju djece a benefit od naučenih stvari pored medicinskih profesionalaca JU ZHMP KS, gradjana KS, imat će i medicinsko osoblje širom BiH kroz daljnu edukaciju u centru za edukaciju "Prim.dr Silva Rizvanbegović", i u ovom segmentu. JU ZHMP KS je u potpunosti podržala ovaj projekat i kroz ustupanje medicinske opreme za potrebe ove edukacije.Zahvaljujemo se edukatorima TIKAe i iskreno se nadamo daljnoj saradnji.

Posted by Hitna Pomoc Kantona Sarajevo on Utorak, 15. Januar 2019.