Tursku državljanku u toku posjete našoj zemlji zadesila je iznenadna bolest zbog koje je njeno zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo. Na Neurohirurškoj klinici KCUSa dijagnosticirano je da se radi o moždanom krvarenjom i vitalno ugroženom pacijentu. S obzirom na sve okolnosti dogovoreno je da će se liječenje nastaviti u Turskoj a transport pacijenta će se obaviti sa Medjunarodnog aerodroma Sarajevo, medicinskim avionom.Pacijentica je zahtjevala stalnu respiratornu podršku te praćenje i održavanje vitalnih funkcija uz upotrebu savremene medicinske opreme. Ovaj izrazito težak i zahtjevan medicinski transport sa Neurohirurške klinike KCUSa do Medjunarodnog Aerodroma Sarajevo, u noći 15/16.09. uspješno je obavila ekipa JU ZHMP KS.Pacijentica je sa očuvanim vitalnim funkcijama predata medicinskom timu iz Turske na daljni tretman.
Tim iz Turske se zahvalio na saradnji i profesionalno odradjenom poslu.
Hitna pomoć ponos grada Sarajeva !!!