Značaj edukacije za Hitnog medicinskog tehničara kao i njenu opravdanost potvrđuju brojni uspjesi koje naši Hitni medicinski tehničari postižu širom BiH a jedna od tih potvrda dolazi nam iz Hitne pomoći Doma zdravlja Donji Vakuf.
Direktor “Doma zdravlja” Donji Vakuf predano radi na unapredjenju pružanja hitne medicinske pomoći i kroz edukaciju svojih uposlenika u Centru za edukaciju JU ZHMP KS.
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA JU“ DOM ZDRAVLJA“ DONJI VAKUF
“Tokom juna i jula 2020. godine, organizovan je kurs za medicinske tehničare koji rade u službama hitne medicinske pomoći. Organizator kursa je JU“ Zavod za hitnu medicinsku pomoć“ Kantona Sarajevo. Period kursa je bio u trajanju od dva mjeseca. Cilj kursa je bilo sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti hitne medicinske pomoći.
JU“Dom zdravlja“ Donji Vakuf je na ovaj kurs poslao dva medicinska tehničara, koji su uspješno završili kurs, te stekli nova znanja i iskustva koja će u budućnosti koristiti građanima Donjeg Vakufa.
JU“Dom zdravlja“ Donji Vakuf ima za cilj edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenika, kako bi na što adekvatniji način odgovorili izazovima koji nosi rad u hitnoj medicinskoj pomoći, te pružili što kvalitetnije usluge osobama koje se nađu u potrebi za ovim vidom usluga.”

http://domzdrdv.ba/strucno-usavrsavanje-zaposlenika-ju-dom-zdravlja-donji-vakuf/