Zahvaljujemo se uposlenicima kompanije Fructas Sarajevo na čelu sa direktorom Admirom Mulahasanovićem, koji su u znak pažnje i zahvalnosti medicinskim profesionalcima JU ZHMP KS, obezbjedili i donirali sav potreban materijal za novu čajnu kuhinju u Centralnom objektu JU ZHMP KS.
Vrijedne ruke naših uposlenika zaslužne su za radove i konačni izgled kuhinje.
Hvala vam od srca u ime kolektiva JU ZHMP KS.🤝❤💪