In the Public Institution ZHMP of Sarajevo Canton, 13 unemployed persons were given the opportunity to gain work experience !!!

On November 12th this year, Mayor Nedzad Koldzo signed contracts with employers who met the requirements of the public call for the Vocational Training Program without employment.
The program of professional training without employment is realized by hiring unemployed persons without work experience with employers from the Municipality of Novo Sarajevo. The program is implemented by the Municipality of Novo Sarajevo in cooperation with the Public Institution "Employment Service of Sarajevo Canton".
The program of professional training without employment will include 15 people with three employers and 52,200 KM have been allocated for these purposes.
Contracts were signed with the Public Institution "Institute for Emergency Medical Aid of Sarajevo Canton", Public Institution Elementary School "Malta" and "Jullen Komerc" d.o.o. Sarajevo.
Director of the Institute for Emergency Medical Aid KS Adem Zalihić thanked the Municipality of Novo Sarajevo for the opportunity for 13 unemployed people to gain work experience that is a necessary prerequisite for employment. In the next six months, 5 unemployed people with a university degree, then 5 people with a high school diploma, and 3 skilled people will be employed in the Institute, and it is especially important to us that the realization of this program will improve the transportation of hemodialysis persons.

 

U JU ZHMP Kantona Sarajevo 13 nezaposlenih osoba dobilo je mogućnost da stekne radno iskustvo !!!Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je 12. novembra ove godine ugovore sa poslodavcima koji su ispunili uslove javnog poziva za Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, realizuje se angažovanjem nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kod poslodavaca sa područja Općine Novo Sarajevo. Program provodi Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa obuhvatit će 15 osoba kod tri poslodavca i za ove namjene izdvojeno je 52.200 KM. Ugovori su potpisani sa JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“, JU Osnovna škola „Malta“ i „Jullen Komerc“ d.o.o. Sarajevo.Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Adem Zalihić zahvalio se Općini Novo Sarajevo na mogućnosti da 13 nezaposlenih osoba stekne radno iskustvo koje im je neophodan preduslov za zasnivanje radnog odnosa. U Zavodu će narednih šest mjeseci biti angažirano 5 nezaposlenih osoba sa VSS, zatim 5 osoba sa SSS, te 3 KV, a posebno nam je važno što će realizacijom ovog programa biti unaprijeđen i prevoz hemodijaliznih lica koje ovaj Zavod vrši, istakao je direktor Zalihić.

Posted by Hitna Pomoc Kantona Sarajevo on Ponedjeljak, 12. Novembar 2018.