Na molbu direktora Doma zdravlja Kiseljak dr Nine Babana, 27.05.2021.god. u Kiseljaku, održan je kontinuirani trening za uposlenike Službe hitne pomoći doma zdravlja Kiseljak koji su edukaciju iz domena hitne pomoći završili u Centru za edukaciju JU ZHMP KS. Trening je održan pod budnim okom edukatora JU ZHMP KS, a jedan od glavnih segmenata bio je i rad sa novonabavljenom medicinskom opremom koja se koristi u zbrinjavanju traumatiziranog pacijenta.
Prisutne je pozdravio i Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, direktor JU ZHMP KS, te iskoristio priliku da zvanično najavi i dogovorenu ” Koordiniranu združenu vježbu hitnih pomoći Sarajevo-Kiseljak-Visoko”. Saobraćajna nesreća u zoni odgovornosti hitne pomoći Kiseljak, scenario je kroz koji će vježba biti realizovana. Medicinski tim hitne pomoći Kiseljak prvi izlazi na mjesto nesreće i radi trijažu unesrećenih, a zbog većeg broja teže povrijedjenih pacijenata upućuju zahtjev za pomoć hitnoj pomoći Sarajevo i Visoko. Vježba ima za cilj uspostavu algoritma saradnje hitnih pomoći čije se administrativne zone odgovornosti preklapaju, kako bi vitalno ugroženi pacijenti u slučaju masovne nesreće dobili blagovremen i adekvatan tretman.
Izgradnja novog objekta Doma zdravlja Kiseljak, nabavka medicinske opreme, kontinuirana edukacija uposlenika kroz Centar za edukaciju JU ZHMP KS te jačanje saradnje sa našom ustanovom, su činjenice kojima menadžment Doma zdravlja Kiseljak potvrdjuje svoje opredjeljenje ka unapredjenju zdravstvenog sistema općine Kiseljak.
Pomenuta vježba bit će realizovana u toku narednog mjeseca, a na istu temu u dogovorima smo sa menadžmentom Doma zdravlja Istočno Sarajevo.
Čast nam je i zadovoljstvo biti karika koja spaja, čelična karika na koju kolege i vitalno ugroženi pacijenti uvijek mogu računati.
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO💪