Menadžment JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo ispunio je sve formalno-pravne preduslove za poroduženje beneficiranog radnog staža medicinsko-terenskim ekipama naše ustanove, što je potvrđeno odlukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koja je objavljena u Službenim novinama FBiH dana 30.04.2021.