U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.

JU ZHMP KS će tradicionalno i ove godine, sa svojih 8 ekipa, obaviti medicinsko obezbjedjenje nekoliko hiljada prisutnih u memorijalnog centru Potočari.
Ekipe Hitne medicinske pomoći Sarajevo koje su bile u medicinskoj pratnji “Marš mira” i konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida, pridružit će se ostalim ekipama u memorijalnom centru Potočari.
Ekipama JU ZHMP KS pridružio se i medicinski tim KCUS-a sa 7 članova.
Koordinator medicinskih ekipa je Mr.sci.med.dr Aida Gavranović, rukovodilac Centra za edukaciju JU ZHMP KS.