KONAČNO SMO USPJELI!
Sve medicinske sestre/ tehničari u KS dobit će edukaciju iz osnovnih i naprednih mjera održavanja života, a najveći benefit će imati svakako građani KS.

Posjeta dragih ljudi sa jako lijepim povodom.
17.04.2019 godine, zbog radnog sastanka, JU ZHMP KS posjetili su predastavnici Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.
Tema sastanka bila je uspostavljanje poslovne saradnje između ove dvije institucije sa posebnim akcentom na edukaciju svih medicinskih-sestara tehničara Kantona Sarajevo u Centru za edukaciju JU ZHMP KS, te aktivno učešće edukatora JU ZHMP KS na svim naučno-stručnim skupovima koje će KMSTKS organizovati u budućnosti.
Ispred KMSTKS sastanku su prisustvovali : predsjednik KMSTKS Doc.dr.sci.zdravs Hadžan Konjo, generalni sekretar KMSTKS Sead Džomba, predsjednik skupštine KMSTKS Amil Čengić, predsjednica upravnog odbora KMSTKS Zineta Mulaosmanović, članovi upravnog odbora KMSTKS Samija Džanko, Sanija Porović, Magbula Grabovica i Aner Duraković, te predsjednik upravnog odbora udruženja Hitnih medicinskih tehničara
Emir Smajić.
Sastanak je protekao u odličnoj atmosferi i na obostrano zadovoljstvo dogovoreno je da se pokrene formalno-pravna procedura kako bi se moglo krenuti sa realizacijom zajednickih ciljeva.
Delegaciju KMSTKS sa zadovoljstvom je docekala i ugostila radna grupa Hitne pomoći na čelu sa Mr.sci.med.dr Ademom Zalihićem direktorom JU ZHMP KS, Mr.sci.med.dr Aidom Gavranović rukovodiocem Centra za edukaciju, Mujo Subašić glavni mediciski tehničar i Sedin Popara edukator Centra za edukaciju JU ZHMP KS.