“Evo zbog čega insistiramo na edukaciji za hitne medicinske tehničare, evo zbog čega su naše ekipe u sastavu doktor i dva hitna mediinska tehničara, evo zašto insistiramo na federalnom pravilniku o organizaciji službe hitne medicinske pomoći, koji se u KS dosljedno poštuje. Drugim riječima medinski tehničar dok ne prođe dvomjesečni, intezivni kurs obuke ne može prići našem vozilu.”
Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, direktor JU ZHMP KS