Kada je u pitanju podizanje nivoa kvalitete zdravstvene zaštite koju JU ZHMP Kantona Sarajevo pruža svojim korisnicima na što veći nivo, pored dobre organizacije sistema i materijalno-tehničkih sredstava, ključnu ulogu u tom segmentu ima nivo znanja i stepen uigranosti naših medicinskih timova.
Žilu kucavicu u tom segmentu zasigurno predstavlja edukacioni centar JU ZHMP Kantona Sarajevo, koji kroz kontinuiranu edukaciju i treninge medicinskih timova, ide u korak sa svjetskim aktuelnim smjernicama i dostignućima iz domena hitne medicinske pomoći.
Tim povodom u edukacionom centru JU ZHMP Kantona Sarajevo, u periodu od 19. – 23. novembra 2018 godine , održan je redovni trening medicinskog osoblja naše ustanove.Svi zdravstveni radnici JU ZHMP KS su kroz ovaj trening obnovili svoje teoretsko i praktično znanje u zbrinjavanju traumatiziranog pacijenta sa posebnim akcentom na timski rad.
Direktor JU ZHMP KS Mr.sci.dr. Adem Zalihić, svim učesnicima vježbe-treninga zaželio je dobrodošlicu te ukazao na značaj i ulogu edukativnog centra JU ZHMP KS, edukatora i kontinuirane edukacije u našem svakodnevnom radu.
Našim medicinskim profesionalcima iskrene čestitke na profesionalnom pristupu i uspješno provedenoj vježbi !!!