Formiranje prostorije za “Opservaciju pacijenata” u Centralnom objektu Hitne pomoći Sarajevo, sa ciljem unapredjenja tretmana naših pacijenata, te rasterećenja sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u KS, plan je menadžmenta JU ZHMP KS. Sam projekat bit će realizovan kroz nekoliko faza:
1. Obezbjedjenje adekvatne prostorije za opservaciju
2. Opremanje opservacije sa pacijent monitorima uvezanih u centralni ambulantni monitoring uz nabavku ostalog potrebnog medicinskog inventara
3. Uspostava odgovarajuće laboratorijske službe sa adekvatnim odgovorom na zahtjeve opserviranih pacijenata
4. Uspostava Rtg službe kao dodatna dijagnostička podrška.
5. Uvezivanje u Laboratorijski i Radiološki informacioni sistem uz već postojeći Ambulantni i Bolnički informacioni sistem
6. Edukacija medicinskog osoblja
Sa ponosom ističemo da radove na prve dvije faze privodimo kraju, dok smo za ostale faze obezbjedili svu potrebnu opremu, a trenutno rješavamo formalno-pravni status.
Zahvaljujemo se našim prijateljima na podršci i pomoći, bez njih teško da bi stigli ovako daleko.