04.11.2020 god. Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, direktor JU ZHMP KS, je sa svojim timom, u službenu posjetu primio gospodina Namika Hodžića, generalnog sekretara Crvenog križa i gospodju Enaidu Višo, sekretara Crvenog križa Kantona Sarajevo. Uspostava saradnje i jačanje odnosa izmedju ove dvije institucije sa ciljem unapredjenja zdravstvene skrbi gradjana Kantona Sarajevo ali i gradjana FBiH, bili su razlozi današnje posjete. Edukacija gradjana iz domena prve pomoći, promocija, unapredjenje i zaštita zdravlja gradjana, samo su neke od dodirnih tačaka na čije unapredjenje će biti stavljen poseban akcenat. Centar za edukaciju JU ZHMP KS otvorio je i mogućnost edukacije i doedukacije instruktora prve pomoći Crvenog križa KS a sve sa ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga našim gradjanima/vozačima i u ovom segmentu.
Zaista smo obradovani ovom posjetom jer smatramo da udruživanjem stručne pomoći medicinskih profesionalca Hitne pomoći KS sa jedne i kompetencija i dobre organizacije Crvenog križa sa druge strane, možemo napraviti veliki iskorak na polju očuvanja i unapredjenja zdravlja naših gradjana.