19.03.2020.godine sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama Centra za edukaciju JU ZHMP KS, Kolodvorska br.14, Ljekarska-liječnička komora KS organizuje stručna predavanja iz domena urgentne medicine.
Iskreno se radujemo vašem dolasku.