Covid pandemija je spriječila dosta planiranih aktivnosti, sa kojima krećemo čim se pandemija zaustavi.
1. Uspostavili trijažni punkt u ustanovi
2. Trijažu opremili svom potrebnom
medicinskom opremom( dijagnostička
stanica, i sav ostali medicinski i
administrativni inventar)
3. Uspostavili tunel za dezinfekciju
4. Nabavali svu potrebnu zsštitnu opremu
5. Prvi napisali protokole za upotrebu zastitne
opreme kod Covid 19
6. Obezbjedili dezinfekciona sredstva
7. Uveli zaštitu medicnskog prostora Zoono
proizvodima
8. Odvojili i prerudili 4 kardiomobila za tretman
i transport pacijenata sa sumnjom i
potvrdjenim covid 19
9. Obezbjedili mobilne SpO2 senzore i
beskontakne toplomjere za svaku ekipu
10.Obezbjedili specijalizovanu komoru za
duže transporte covid pacijenata
11. Prvi u državi obezbjedili pristup AIS-u za
medicinsko terenske ekipe putem tableta
12. Obezbjedili Covid aplikaciju za provjeru
pacijenata
13. Uspostavili opservaciju za pacijnte u
centralnom objektu
13. Obezbjedili 6 pacijent monitora za
praćenje vitalnih parametara u centralnom
objektu
14. Uspostavili centralni monitoring u
ambulanti i uvezali sve pacijent monitore
za lakše praćenje pacijenata
15. Obezbjedili mobilna reanimaciona kolica
sa svom potrebnom opremo za ambulantu
centralnog objekta
16. Obezbjedili, instalirali i u rad pustili sve
potrebne laboratorijske aparate za brzu i
bolju dijagnostiku vitalno ugroženih
pacijenata
17. Uspostavili i u rad pustili Laboratorijski
informativni sistem (LIS) u JU ZHMP KS,
18. Obezbjedili i instalirali novi digitalni RTG
aparat u centralnom objektu
19. Obezbjedili potrebnu dokumentaciju za
posjedovanje i rad RTG aparata
20. Obezbjedili Radiološki informativni sistem
RIS
21. Obezbjedili nove baterije za mobilne
motorole radi lakše komunikacije ekipa sa
dispečerom
22. Kupili, instalirali i u rad pustili dva nova
ukw repetitora za područje općina Iliijaša i
Hadzića
23. Obezbjedili, instalirali i u rad pustili fiksnu
ukw stanicu na punktu Saraj Polje
24. Obezbjedili profesionalni softwer za
dispečerski centar
25. Obezbjedili softwer za uvezivanje pravne,
ekonomsko-finacijske i ostalih sluzbi u
centralnom objektu u jedan sistem
26. Obezbjedili i pokrenuli postupak nabavke
dva nova kardiomobila sa full
medicinskom opremom
27. Obezbjedili i pokrenuli postupak nabavke
novog vozila za hemodijalizu
28. Obezbjedili i pokrenuli postupak nabavke
uniformi za medicinsko terenske ekioe
30. Obezbjedili sanitetsko vozilo sa opremom
za medicinsko terenske ekipe od Gradske
uprave Grada Sarajeva
31. Obezbjedili, izradili i u rad pustili aplikaciju
Hitne pomoći Sarajevo, jedinstvene u
Evropi
32.Obezbjedili i izradili novu čajnu kuhinju za
medicinske ekipe u centralnom objektu
33. Obezbjedili još jedan AED za gradjane KS
34. Obezbjedili novi defibrilator za ambulantu
centralnog objekta