JU ZHMP KS uvijek vrlo rado sarađuje sa svim ustanovama na projektima opšte, društvene koristi. Tako je bilo i sa zahtijevom Instituta za genetičko inženjerstvo Univerziteta u Sarajevu, za pomoć pri ispitivanju uzoraka krpelja na prisustvo bakterije Borellia.
Zadovoljstvo nam je učestvovati u projektima koji imaju za cilj podizanje nivoa zdravstvene zaštite građana KS.