Bila nam je čast i zadovoljstvo ugostiti Prof.dr Mehmeda Kulića, generalnog direktora Doma zdravlja Kantona Sarajevo i Prim.doc.dr Lutva Sporišeivića. Radna posjeta u kojoj je uvažene goste, Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, direktor JU ZHMP KS , upoznao sa radom ustanove, Centrom za edukaciju te našim dostignućima iz domena hitne medicinske pomoći. Posjeta je protekla u jako lijepoj atmosferi, te rezultirala dogovorima oko saradnje izmedju ove dvije ustanove sa kojima će se zasigurno unaprijediti primarni nivo zdravstvene zaštite na Kantonu Sarajevu. Načelno je postignut i dogovor oko organizovanja zajedničkog simpozija na temu “Hitna stanja u medicini”, a sa ponosom ističemo i dogovor oko kontinuirane edukacije svih uposlenika Doma zdravlja KS koja će se provoditi u Centru za edukaciju JU ZHMP KS.