Krvarenje

Kontrola krvarenja je osnovna vještina prve pomoći, a jedna odnekoliko akcije s kojima možete kritički utjecati na ishod.

– Direktan pritisak
krvarenje se najbolje kontrolira primjenom direktnog pritiska do zaustavljanja krvarenja. Pritisak mora biti čvrst i mora se održavati duže vrijeme.

Metode direktnog pritiska:
direktni pritisak gazom ili drugom tkaninom postavljen iznad izvora
krvarenje. Ako se krvarenje nastavi, nemojte uklanjati već postavljenu gazu, dodajte više gaza na vrhu i primijenite veći pritisak.

 

Ako to nije moguće osigurati kontinuirani pritisak, zamotajte elastični zavoj čvrsto preko gaze

– Elevacija ekstremiteta
Povrijeđeni ekstremitet (ruku ili nogu) treba držati u povišenom položaju.
– Kompresivni zavoj
Ako je direktni pritisak izvršen preko jastučića gaze, on se ne skida nego se preko njega postavlja novi, debeli sloj gaze koji se fiksira zavojnom trakom ili trouglom maramom
– Pritisak na arteriju iznad rane
To su obično natkoljenična i nadlaktična arterija. Primjenjuje se kada direktni pritisak na ranu ne zaustavlja krvarenje ili kad ne raspoložemo kompresivnim zavojem. Ovo ne može biti primarni ili jedini način zaustavljanja krvarenja, nego kao dopuna direktnom pritisku.
 Tourniquet
Zbog mogućih negativnih učinaka tourniqueta i poteškoća u njegovoj pravilnoj primjeni, korištenje podveza za kontrolu krvarenje ekstremiteta je naznačeno samo ako direktni pritisak nije učinkovit ili nije moguć.