Rane i ogrebotine

Površne rane i ogrebotine trebalo bi temeljito isprati velikom količinom tople vode ili vode na sobnoj temperaturi sa ili bez sapuna sve dok u ranu ima stranog tijela. Hladna voda je jednako učinkovita kao i topla voda, ali nije tako ugodna. Ako je tekuća voda nedostupna, koristiti bilo koji izvor
čiste vode. Manje rane treba prekriti sa antibiotskom kremom ili masti i čistim okluzivnim pokrovom. Na ranu  nanesite antibiotsku mast ili krema samo ako je rana abrazija ili površna ozljeda i samo ako žrtva nema alergiju na antibiotike.