Objašnjenja, upute i korisne savjete donosi vam dr Riada Blažević, specijalista urgentne medicine, odgovorni ljekar smjene JU ZHMP KS