27.07.2018 godine za 24 uposlenika Doma Zdravlja Konjic, upriličena je svečana dodjela certifikata o završenom BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) kursu za medicinske radnike.Uposlenici su edukaciju iz pomenutog kursa uspješno završili u Edukacionom Centru JU ZHMP Sarajevo.
Rukovodstvo Doma Zdravlja Konjic izrazilo je svoje zadovoljstvo u saradnji sa JU ZHMP Sarajevo uzželju da edukaciju svog kadra kao I pružanje medicinskih usluga svojim građanima, podigne na zavidan nivo kroz Edukacioni Centar JU ZHMP Sarajevo.
Ispred Hitne Pomoći Sarajevo certifikate su uručili Mr.sci.dr.Adem Zalihić – direktor JU ZHMP, Mr.sci.dr.Aida Gavranović-rukovodioc edukativnog centra I dip.med.tehničar Mujo Subašić- glavni instruktor edukativnog centra.