” ZAPOČEO PRVI CIKLUS STRUČNIH PREDAVANJA I ZA HITNE MEDICINSKE TEHNIČARE”

05. decembra 2018 godine u prostorijama edukativnog centra JU ZHMP Kantona Sarajevo, u cilju kontinuirane edukacije, otpočet je prvi ciklus stručnih predavanja za Hitne Medicinske Tehničare JU ZHMP KS.
Sa prvim predavanjem u ovom ciklisu počastio nas je naš uvaženi Magistar zdravstvene njege i terapije Elvedin Zukić, na temu ” Uloga medicinske sestre-tehničara u urgentnom timu” .Prisutni su kroz ovo predavanje imali priliku da se podsjete na obaveze i radne zadatke HMTa kao i to da je HMT, u urgentnom timu od izuzetne važnosti, te da predstavlja jako bitnu kariku u tretmanu urgentnog pacijenta.
Mr.sci.dr. Aida Gavranovic – rukovodilac edukativnog centra JU ZHMP KS u uvodnim riječima, nakon što je pozdravila prisutne i poželila im dobrodošlicu, istaknula je važnost i ovog vida kontinuirane edukacije. Takodjer je naglasila da je postignut dogovor sa predstavnicima zvaničnih udruženja ( komora ljekara i komora medicinskih sestara-tehničara ), da će se svake vježbe, kursevi i stručna predavanja, koja se održe u organizaciji edukativnog centra JU ZHMP KS, bodovati prema već usaglašenim kriterijima. Podsjećanja radi, bodovi koji se skupljaju prisustvovanjem na stručnim predavanjima i učešćem u drugim vidovima edukacije, zdravstvenim radnicima su potrebni radi produženja licence za rad.
Predavaču upućujemo iskrene čestitke na profesionalnosti i uloženom trudu , a prisutnima se zahvaljujemo na podršci i želji za stručnim usavršavanjem !!!
JU ZHMP Kantona Sarajevo