Broj: /20
Sarajevo, 13.03.2020.godine
Predmet: Instrukcije za postupanje
Poštovani,
Vezano za stalnu promjenu epidemiološke situacije, a u dogovoru sa kolegama na terenu i sa kantonalnim ministrom zdravstva, informišem sljedeće:
1. J.U. Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“ je u pripremi kapaciteta za drugi režim prijema pacijenata u narednim danima –
a. prijem febrilnih stanja i akutnih respiratornih simptoma kod djece, a koja zahtijevaju specijalističku zdr zaštitu sekunadarnoga nivoa – svaki dan,
b. prijem febrilnih stanja i akutnih respiratornih simptoma kod trudnica-porodilja, a koja zahtijevaju specijalističku zdr zaštitu sekunadarnoga nivoa – svaki dan.
J.U. Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“ se određuje da pripremi hospitalne kapacitete za tretman djece i trudnica-porodilja oboljelih od novoga Coronavirusa.
I dalje ostaje na snazi Naredba, da sva febrilna stanja i akutna respiratorni simptomi svih stanovnika, a posebno hroničnih pacijenata i starijih osoba, maksimalno budu tretirani kod kuće i na nivou PZZ, te da se smanji kretanje pacijenata sa akutnim respiratornim simptomima u zdravstvenim ustanovama. Pacijenti iz PZZ, javljaju se na dežurne telefone DZ koji su otvoreni i dobivaju potrebne savjete.
Sva druga oboljenja, ne nužno i samo febrilna stanja i akutni respiratorni simptomi. a koja imaju pozitivnu epidemiološku anamnezu vezano za novi Corona virus (samoizolacija ukućana, mogući kontakti iz okruženja), a nisu prethodno testirani, i zahtijevaju specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnoga nivoa, upućuju se u J.U. Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“ Opću bolnicu – svaki dan, gdje se trijažiraju.
I dalje ostaje na snazi Naredba, da se sav tretman pacijenata vrši maksimalno moguće u PZZ, , te da se smanji kretanje pacijenata u zdravstvenim ustanovama.
Zdravstveni kadar svih zdravstvenih ustanova, a prema ranijoj Naredbi Kriznog štaba Kantonalnoga ministarstva zdravstva, treba da stoji na raspolaganju u sistemu zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo.
Izrada detaljnih postupnika i algoritama u procesu.
Uz saglasnost Kantonalnoga ministra zdravstva