Ciljeva udruženja su:

  • Mens sana in corpore sano (U zdravom tijelu zdrav duh)
  • Organizirati i pripremati sportske ekipe ZHMP KS za odlazak na sportska  takmičenja na teritoriji BiH  i šire, u cilju adekvatne promocije ZHMP KS na sportskom polju
  • Okupljanje zaposlenika  ZHMP KS radi rekreacije  i promocije sporta,
  • Sudjelovanje u sportskim natjecanjima i provođenje rekreacije članova,
  • Prikupljanje, evidentiranje i klasifikacija sportskih događaja (obavijesti, rezultati)
  • Utemeljenje i razvoj što više sportskih sekcija u udruženju
  • Saradnja sa ostalim sportskim udruženjima u FBIH i šire.

Djelatnost udruženja su:

  • Organizacija turnira, sportsko -rekreacijskih događaja, koje svojim sadržajima doprinose poboljšanju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova Udruženja.
  • Sudjelovanje u sportskim takmičenjima
  • Osnivanje sekcija pri udruženju: košarka, nogomet, šah, rukomet, odbojka, stoni tenis, borilački sportovi itd.
  • Poticanje masovnosti u svim granama sporta,
  • Pružanje pomoći u sportskom odgoju mladih generacija,
  • Saradnja s drugim sportskim klubovima i udruženjima,
  • Obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja utvrđenih ovim Statutom.
  • organiziranje izleta i sličnih akcija sa sportsko-rekreativnim sadržajima za vrijeme dnevnih i sedmičnih odmora,

Udruženje ima preko 30 članova organiziranih u nekoliko sekcija:

  • malonogometna
  • šahovska
  • košarkaška
  • stonoteniska
  • borilačke vještine (Taekwando)

Organi udruženja
Udruženje ima tri vrste članova
Kako postati naš član?

Organi udruženja

– Skupština: predsjednik Sead Subašić

– Upravni odbor: Edvin Tihić-predsjednik, Smajić Emir-  član, Dedić Smajo-član

– Predsjednik Udruženja: Almir Drkić

– Sekretar Udruženja: Alma Leka

Udruženje ima tri vrste članova

 1. redovne članove
 2. pridružene članove
 3. počasne članove

Kako postati naš član?

Redovnim članom Udruženja može postati svaki radnik medicinske i nemedicinske struke ZHMP Sarajevo, državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini, bez obzira na starosnu, spolnu, nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost,pod uslovom da prihvate Statut i ciljeve Udruženja.
Pored redovnih članova, Udruženje može imati i pridružene članove, koji nisu uposlenici JU ZHMP Sarajevo, i počasne članove.