Ciljeva udruženja su:

  • Mens sana in corpore sano (U zdravom tijelu zdrav duh)
  • Organizirati i pripremati sportske ekipe ZHMP KS za odlazak na sportska  takmičenja na teritoriji BiH  i šire, u cilju adekvatne promocije ZHMP KS na sportskom polju
  • Okupljanje zaposlenika  ZHMP KS radi rekreacije  i promocije sporta,
  • Sudjelovanje u sportskim natjecanjima i provođenje rekreacije članova,
  • Prikupljanje, evidentiranje i klasifikacija sportskih događaja (obavijesti, rezultati)
  • Utemeljenje i razvoj što više sportskih sekcija u udruženju
  • Saradnja sa ostalim sportskim udruženjima u FBIH i šire.

Djelatnost udruženja su:

  • Organizacija turnira, sportsko -rekreacijskih događaja, koje svojim sadržajima doprinose poboljšanju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova Udruženja.
  • Sudjelovanje u sportskim takmičenjima
  • Osnivanje sekcija pri udruženju: košarka, nogomet, šah, rukomet, odbojka, stoni tenis, borilački sportovi itd.
  • Poticanje masovnosti u svim granama sporta,
  • Pružanje pomoći u sportskom odgoju mladih generacija,
  • Saradnja s drugim sportskim klubovima i udruženjima,
  • Obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja utvrđenih ovim Statutom.
  • organiziranje izleta i sličnih akcija sa sportsko-rekreativnim sadržajima za vrijeme dnevnih i sedmičnih odmora,

Udruženje ima preko 30 članova organiziranih u nekoliko sekcija:

  • malonogometna
  • šahovska
  • košarkaška
  • stonoteniska
  • borilačke vještine (Taekwando)

Organi udruženja
Udruženje ima tri vrste članova
Kako postati naš član?
Organi udruženja

Organi udruženja

– Skupština: predsjednik Sead Subašić

– Upravni odbor: Edvin Tihić-predsjednik, Smajić Emir-  član, Dedić Smajo-član

– Predsjednik Udruženja: Almir Drkić

– Sekretar Udruženja: Alma Leka

Udruženje ima tri vrste članova

Udruženje ima tri vrste članova

 1. redovne članove
 2. pridružene članove
 3. počasne članove
Kako postati naš član?

Kako postati naš član?

Redovnim članom Udruženja može postati svaki radnik medicinske i nemedicinske struke ZHMP Sarajevo, državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini, bez obzira na starosnu, spolnu, nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost,pod uslovom da prihvate Statut i ciljeve Udruženja.
Pored redovnih članova, Udruženje može imati i pridružene članove, koji nisu uposlenici JU ZHMP Sarajevo, i počasne članove.