• 17/03/2023

  5.Simpozijum medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikt BiH

  Medicinski tehničari (HMT) iz JU ZHMP KS su prisustvovali i aktivno učestvovali na 5. Simpozijumu medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikta BiH od 10.03-12.03.2023, koji se održavao u hotelu Jelena, Brčko. U sklopu Simpozijuma, naše kolege su održale…

  • 16/03/2023

  Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo je u 2023.godini zvanično primljen u NAEMT asocijaciju, kao jedini Trening centar ovog tipa u našoj zemlji, pa i regiji, sa odobrenjem za održavanje edukacije iz FOTS (First On The Scene)  i PHTLS ( Prehospital…

  • 22/08/2022
  Zahvalnica

  Zahvalnica

  • 01/07/2022
  Pohvala

  Pohvala