Dnevni info za 24.07.2024.

Ukupni broj pregledanih pacijenata u JU ZHMP KS u proteklih 24 sata iznosi 411 od toga 278 pacijenata u centralnom objektu, a na punktovima 133 pacijenta. Medicinsko terenskih intervencija je bilo 74 od čega je bilo 56 kućnih posjeta. U proteklih 24 sata obavili smo 78 transporta dijaliznih pacijenata.
 

PRIJAVITE KORUPCIJU
Zakon o Agenciji definira korupciju kao: “svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom nivou, koja može dovesti do privatne koristi. Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita.

Prijava koruptivne radnje

Hitna pomoć
Kantona Sarajevo

Najsavremenija oprema
u našim kardiomobilima

Što brže stići do pacijenta!!!

REFERENTNI
 • Centar za edukaciju

  Edukativni centar JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS osnovan je 1987 godine kao izraz potrebe za obukom sopstvenog osoblja za primjenu ...
  Pročitaj više
 • Sportsko udruženje

  Sportsko udruženje „POZITIV 124“ je udruženje uposlenika ZHMP KS. Osnovano je u martu 2015. godine odlukom o osnivanju ...
  Pročitaj više
 • Savjeti ljekara

  Savjeti ljekara u mnogobrojnim životnim situacijama u kojima se čovjek može naći, te objašnjenje kako pružiti hitnu medicinsku pomoć ...
  Pročitaj više

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Osnovna karakteristika vremena u kojem živimo jeste brzina i opasnost

Zbog ove karakteristike neminovna je posljedica visoka učestalost urgentnih stanja u populaciji, čime se nameće problem adekvatne i funkcionalne organizacije sistema urgentne medicine radi spašavanja života i sprečavanja nastanka invalidnosti kod stanovništva.

 • Organizaciona struktura Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo (ZHMP KS) je jedinstvena u Evropi i u svijetu.
 • ZHMP KS pruža široki spektar usluga iz oblasti prehospitalne urgentne medicine. Za razliku od drugih hitnih pomoći, ZHMP KS pruža i usluge zbrinjavanja u službi (ustanovi) HMP.
 • ZHMP KS organizovan je za šest gradskih općina ranije Skupštine grada Sarajeva, a danas, odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, organizovan je i djeluje kao Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, za devet općina, ukupne površine 1274 km2 sa 434 000 stanovnika.

U hitnom slučaju nas nazovite na (033) 124ILI NAM POŠALJITE PORUKU

DNEVNIH POSJETA

SLUČAJEVA NA TERENU

ZAPOSLENIH TIMOVA

Šta je Hitna Medicinska Pomoć?

ZHMP KS u svom radu polazi od načela – definicije hitnih stanja u medicini kao stanja u kojima je svako iznenadno narušavanje zdravlja ili pogoršavanje bolesti, nastalo zbog bilo kojeg uzroka koji može ugroziti život ili izazvati oštećenje zdravlja čovjeka i u kojima je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć.

  • Call Centar

   Call centar je osnovna organizaciona radna jedinica od čijeg normalnog funkcionisanja ovisi efikasnost djelovanja ostalih službi u sistemu Hitne Medicinske Pomoći.

  • Edukativni centar

   Edukativni centar je nastao iz potrebe edukacije medicinskog osoblja ZHMP, a ubrzo se dijapazon proširio i na osoblje bez medicinskog predznanja koji su imali potrebu da se obuče iz oblasti prve pomoći.

  • Prijemno-trijažna ambulanta urgentne medicine

   Prijemno trijažna ambulanta urgentne medicine je odjel gdje se vrši prijem i trijaža pacijenata po stepenu hitnosti.

Sportsko udruženje Pozitiv

Udruženje okuplja medicinske i nemedicinske radnike ZHMP KS

Udruženje je neprofitno, nevladino, nezavisno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje, osnovano radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva članova Udruženja, u skladu sa Zakonom; svrha Udruženja nije sticanje dobiti

Mens sana in corpore sano (U zdravom tijelu zdrav duh) 95%
Okupljanje zaposlenika radi rekreacije i promocije sporta 85%
Saradnja sa ostalim sportskim udruženjima u FBIH i šire 60%

Savjeti ljekara

Šta uraditi ukoliko u našoj blizini nema nikoga ko bi nam mogao pomoći ?

Pročitajte kako postupiti u navedenim situacijama kada u blizini nema nikoga od medicinskog osoblja

 • Krvarenje
 • Ujed zmije
 • Epilepsija
 • Anafilaksa
 • Utapanje
 • Ogrebotine
 • Opekotine
 • Trovanja i više…