Dnevni info za 08.12.2022.

Ukupni broj pregledanih pacijenata u JU ZHMP KS u proteklih 24 sata iznosi 284 od toga 202 pacijenta u centralnom objektu, a na punktovima 82 pacijenta. Medicinsko terenskih intervencija je bilo 62 od čega je bilo 51 kućna posjeta. U proteklih 24 sata obavili smo 75 transporta dijaliznih pacijenata.
 

Poštovani sugrađani,
Molimo vas da izdvojite par minuta vašeg vremena i popunite anketu o znanju, stavovima i vještinama opće populacije o osnovnim mjerama održavanja života. Rezultati ankete će biti korišteni u sklopu istraživanja koje sprovode uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS u svrhu analize i unapređenja zdravstvene zaštite naših pacijenata.
Anketi možete pristupiti na linku ispod.

Hvala!

Anketa

Hitna pomoć
Kantona Sarajevo

Najsavremenija oprema
u našim kardiomobilima

Što brže stići do pacijenta!!!

REFERENTNI
 • Centar za edukaciju

  Edukativni centar JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS osnovan je 1987 godine kao izraz potrebe za obukom sopstvenog osoblja za primjenu ...
  Pročitaj više
 • Sportsko udruženje

  Sportsko udruženje „POZITIV 124“ je udruženje uposlenika ZHMP KS. Osnovano je u martu 2015. godine odlukom o osnivanju ...
  Pročitaj više
 • Savjeti ljekara

  Savjeti ljekara u mnogobrojnim životnim situacijama u kojima se čovjek može naći, te objašnjenje kako pružiti hitnu medicinsku pomoć ...
  Pročitaj više

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Osnovna karakteristika vremena u kojem živimo jeste brzina i opasnost

Zbog ove karakteristike neminovna je posljedica visoka učestalost urgentnih stanja u populaciji, čime se nameće problem adekvatne i funkcionalne organizacije sistema urgentne medicine radi spašavanja života i sprečavanja nastanka invalidnosti kod stanovništva.

 • Organizaciona struktura Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo (ZHMP KS) je jedinstvena u Evropi i u svijetu.
 • ZHMP KS pruža široki spektar usluga iz oblasti prehospitalne urgentne medicine. Za razliku od drugih hitnih pomoći, ZHMP KS pruža i usluge zbrinjavanja u službi (ustanovi) HMP.
 • ZHMP KS organizovan je za šest gradskih općina ranije Skupštine grada Sarajeva, a danas, odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, organizovan je i djeluje kao Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, za devet općina, ukupne površine 1274 km2 sa 434 000 stanovnika.

U hitnom slučaju nas nazovite na (033) 124ILI NAM POŠALJITE PORUKU

DNEVNIH POSJETA

SLUČAJEVA NA TERENU

ZAPOSLENIH TIMOVA

Šta je Hitna Medicinska Pomoć?

ZHMP KS u svom radu polazi od načela – definicije hitnih stanja u medicini kao stanja u kojima je svako iznenadno narušavanje zdravlja ili pogoršavanje bolesti, nastalo zbog bilo kojeg uzroka koji može ugroziti život ili izazvati oštećenje zdravlja čovjeka i u kojima je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć.

  • Call Centar

   Call centar je osnovna organizaciona radna jedinica od čijeg normalnog funkcionisanja ovisi efikasnost djelovanja ostalih službi u sistemu Hitne Medicinske Pomoći.

  • Edukativni centar

   Edukativni centar je nastao iz potrebe edukacije medicinskog osoblja ZHMP, a ubrzo se dijapazon proširio i na osoblje bez medicinskog predznanja koji su imali potrebu da se obuče iz oblasti prve pomoći.

  • Prijemno-trijažna ambulanta urgentne medicine

   Prijemno trijažna ambulanta urgentne medicine je odjel gdje se vrši prijem i trijaža pacijenata po stepenu hitnosti.

Sportsko udruženje Pozitiv

Udruženje okuplja medicinske i nemedicinske radnike ZHMP KS

Udruženje je neprofitno, nevladino, nezavisno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje, osnovano radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva članova Udruženja, u skladu sa Zakonom; svrha Udruženja nije sticanje dobiti

Mens sana in corpore sano (U zdravom tijelu zdrav duh) 95%
Okupljanje zaposlenika radi rekreacije i promocije sporta 85%
Saradnja sa ostalim sportskim udruženjima u FBIH i šire 60%

Savjeti ljekara

Šta uraditi ukoliko u našoj blizini nema nikoga ko bi nam mogao pomoći ?

Pročitajte kako postupiti u navedenim situacijama kada u blizini nema nikoga od medicinskog osoblja

 • Krvarenje
 • Ujed zmije
 • Epilepsija
 • Anafilaksa
 • Utapanje
 • Ogrebotine
 • Opekotine
 • Trovanja i više…