U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je održana edukacija zdravstvenih profesionalaca, ljekara i hitnih medicinskih tehničara iz oblasti Prehospitalnog trauma tretmana (PHTLS -a) u periodu 27-31. Mart 2023. godine.

Edukacija je provedena pod supervizijom NAEMT instruktora, te je Zavod postao bogatiji za dvije generacije PHTLS provajdera, i prvu samostalnu generaciju naših PHTLS instruktora.

Time smo stekli uslove za samostalnim sprovođenjem NAEMT edukacije iz Prehospital trauma life support-a, te našim kolegama zdravstvenim profesionalcima prehospitalnog nivoa pružimo obuku međunarodno priznatog i autorizovanog centra, sa krajnjim ciljem poboljšanja pružanja trauma tretmana našim pacijentima.

Učimo mnogo – pružimo više!