Na sjednici Upravnog odbora JU Zavoda za Hitnu Medicinsku Pomoć Kantona Sarajevo, odlučeno je da za vršioca dužnosti direktora bude izabran Mr.sci.dr.Adem Zalihić, specijalista urgentne medicine.

Mr.sci.dr.Adem Zalihić je rođen 13.03.1971. u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju Medicinsku školu. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je u maju 2005. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita, postao je specijalista Urgentne medicine u januaru 2013. godine. Magistrirao na Medicinskom fakultetu Sarajevo u februaru 2014. godine. Uposlenik JU Hitna pomoć od juna 2006..