• 17/03/2023

  5.Simpozijum medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikt BiH

  Medicinski tehničari (HMT) iz JU ZHMP KS su prisustvovali i aktivno učestvovali na 5. Simpozijumu medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikta BiH od 10.03-12.03.2023, koji se održavao u hotelu Jelena, Brčko. U sklopu Simpozijuma, naše kolege su održale…

  • 16/03/2023

  Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo je u 2023.godini zvanično primljen u NAEMT asocijaciju, kao jedini Trening centar ovog tipa u našoj zemlji, pa i regiji, sa odobrenjem za održavanje edukacije iz FOTS (First On The Scene)  i PHTLS ( Prehospital…

  • 17/05/2022
  Na današnji dan, prije 30 godina je ubijena Prim. dr Silva Rizvanbegović

  Na današnji dan, prije 30 godina je ubijena Prim. dr Silva Rizvanbegović

  Na današnji dan, prije 30 godina je ubijena Prim. dr Silva Rizvanbegović , prvi doktor u Sarajevu koji je ubijen u kolima hitne medicinske pomoći tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tog 17. maja 1992. godine, dr Silva Rizvanbegović je svoj život…

  • 16/05/2022
  ZAHVALNICA SSST MED

  ZAHVALNICA SSST MED