Neonatalni kurs u JU ZHMPKS održan je 1. i 2. Decembra u organizaciji Neonatologa intezivista u FBIH.