• 17/03/2023

    5.Simpozijum medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikt BiH

    Medicinski tehničari (HMT) iz JU ZHMP KS su prisustvovali i aktivno učestvovali na 5. Simpozijumu medicinskih sestara i tehničara Brčko distrikta BiH od 10.03-12.03.2023, koji se održavao u hotelu Jelena, Brčko. U sklopu Simpozijuma, naše kolege su održale…

    • 16/03/2023

    Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo je u 2023.godini zvanično primljen u NAEMT asocijaciju, kao jedini Trening centar ovog tipa u našoj zemlji, pa i regiji, sa odobrenjem za održavanje edukacije iz FOTS (First On The Scene)  i PHTLS ( Prehospital…