26.07.2019. godine u radnoj posjeti JU ZHMP KS boravili su Damir Vejo, direktor Policijske akademije Sarajevo i Željko Pejović, šef grupe za standardizaciju obuke na Policijskoj akademiji Sarajevo. Po ugledu na zemlje Evropske unije gdje su postupci prve medicinske pomoći i samopomoći sastavni dio edukacije za svakog policijskog službenika, predstavnici Policijske Akademije Sarajevo i direktor JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Mr.sci.med.dr Adem Zalihić, dogovorili su saradnju koja će se ogledati u edukaciji nastavnog kadra Policijske akademije Sarajevo, a nakon usaglašavanja zakonskih akata, i edukaciji za sve polaznike Policijske akademije Sarajevo u Centru za edukaciju JU ZHMP KS iz domena BLS/Aed-a. Ovaj vid obuke od iznimne je važnosti kako za same policijske službenike tako i za gradjane Kantona Sarajevo. Saradnja izmedju pripadnika MUPa KS i JU ZHMP KS oduvijek je bila na zavidnom nivou, a sa ovim dogovorom ona je postala jos čvršća i jača.
Zahvaljujemo se predstavnicima Policijske akademije Sarajevo na ukazanom povjerenju i iskreno se radujemo saradnji i na ovom polju.
JU ZHMP KS, MUP KS, PVB KS I GSS KS su dokazane okosnice Kantona Sarajevo, a svako unapredjenje saradnje izmedju ovih službi predstavlja veliki benefit u zaštiti gradjana Kantona Sarajevo, što nam je na kraju svima cilj i zadatak.