• 08/12/2023
  Neonatalni kurs

  Neonatalni kurs

  Neonatalni kurs u JU ZHMPKS održan je 1. i 2. Decembra u organizaciji Neonatologa intezivista u FBIH.

  • 06/12/2023
  Uspješno je izvedena pokazana vježba spašavanja sa visine

  Uspješno je izvedena pokazana vježba spašavanja sa visine

  Glavni cilj ove vježbe bio je osigurati spašavanje posjetitelja u situacijama zastoja ili prestanka rada vertikalnog transporta. Uz tim ZOI'84 i Službe unutrašnje zaštite, sudjelovali su i članovi SPJ Federalnog MUPa, Sektor za policijsku podršku MUPa…

  • 06/12/2023
  U JU ZHMP KS uspjeno održan PHTLS kurs

  U JU ZHMP KS uspjeno održan PHTLS kurs

  04. i 05. decembra 2023. godine, održan je trauma Prehospital life support kurs (PHTLS), autorizovanog NAEMT trening centra, kojeg su vodili certificirani PHTLS instruktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS. Kurs je pohađalo 19 kandidata, koji su sa uspjehom…

  • 14/11/2023
  PODRŠKA INSTITUCIJA HITNOJ POMOĆI KANTONA SARAJEVO

  PODRŠKA INSTITUCIJA HITNOJ POMOĆI KANTONA SARAJEVO

  Imenovanjem novog menadžmenta na čelo JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo prepozanta je problematika u radu Laboratorije i RTG kabineta ponajviše zbog neadekvatnih uređaja koji su se u proteklom periodu korisiti. U želji da rješimo ove…