PODRŠKA INSTITUCIJA HITNOJ POMOĆI KANTONA SARAJEVO

PODRŠKA INSTITUCIJA HITNOJ POMOĆI KANTONA SARAJEVO

Imenovanjem novog menadžmenta na čelo JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo prepozanta je problematika u radu Laboratorije i RTG kabineta ponajviše zbog neadekvatnih uređaja koji su se u proteklom periodu korisiti. U želji da rješimo ove…