Cjenovnik usluga medicinskog obezbjeđenja sportskih, kulturnih i drugih javnih manifestacija

Pravilnik o načinu angažovanja medicinskog osoblja na poslovima obezbjeđenja sportskih, kulturnih i drugih javnih manifestacija

Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti u izvanbolničkim , medicisnko terenskim uslovima

Pravilnik o zaštiti od jonizirajućeg zračenja

Saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

Odluka o izmjenama pravilnika

Zaključak o procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća

Pravilnik o organizovanju zaštite i spašavanja

Pravilnik o javnim nabavkama

Izmjena i odluka pravilnika o radu 2

Izmjene i dopune pravinlika od radu 3

Odluka o izmjenama pravilnika

Pravilnik o angažovanju medicinskog osoblja zavoda sa cijenovnikom

Dopuna plana integriteta 2023

Plan integriteta Zavoda prečišćeni tekst 2023

Plan integriteta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Pravilnik o radu 25 07 2022

Pravilnik o postupku internog prijvaljivanja korupcije u Zavodu

Kodeks poslovnog ponašanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu i sistematizacije

Odluka o ispravci statuta

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu i sistematizaciji plaćama i naknadama

Izmjene i dopune statuta

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom

izvjestaj_hitna

pravilnik o radu 18.10.2018. NOVI

Odluka 2020

statut_hitna

HITNA STATUT

MUP, HITNA I MED

Pravilnik o radu UO Zavoda

pravilniko o direktnom sporazumu

POZIV-ZA-1-u-sjednicu-NO (1)

Pravilnik-o-kućnom-redu-i-kodeksu-23.10.2018.-2-2 (1)

Pravilnik o uvjetima organizacije i načinu radu HMP

izmjena_pravilnik_hitna_pomoc_13

izmjena_pravilnik_hitna_pomoc_17

izmjena_pravilnik_hitna_pomoc_19