Imenovanjem novog menadžmenta na čelo JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo prepozanta je problematika u radu Laboratorije i RTG kabineta ponajviše zbog neadekvatnih uređaja koji su se u proteklom periodu korisiti.

U želji da rješimo ove probleme posjetili smo mnoge ustanove na različitim nivoima vlasti te zatražili finansijsku podršku. Do sada smo najveću podršku dobili od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Prof.dr Harisa Vranića, Premijera Kantona Nihada Uka, te gradonačelnice Prof.dr Benjamine Karić.

Tenderska procedura za nabavku novog RTG aparata je u toku, pod pokroviteljstvom  Ministarstva zdravstva, a 13.11.2023. gradonačelnica Karić je upriličila primopredaju novčane podrške za nabavku nove, modernije laboratorijske opreme

Zahvaljujući razumjevanju ovih institucija pacijenti Kantona Sarajevo će dobiti visoko kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.