AMPUTACIJE

AMPUTACIJA

Amputacije su ozljede prilikom kojih dolazi do odvajanja dijela tijela. Te ozljede su ozbiljne i potencijalno opasne po život.
Amputirani dio tijela, u zavisnosti od ozljede, ponekad je moguće spojiti (replantacija). Uspjeh replantacije zavisi od adekvatne prve pomoći i brzine transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. U optimalnim uvjetima, amputirani prsti mogu se replantirati najkasnije do 20 sati, a veći dijelovi tijela do 6 sati.PRVA POMOĆ KOD AMPUTACIJE
Prije prilaska unesrećenom, treba provjeriti da li je mjesto bezbjedno, kako za spasioce, tako i za unesrećenog. Ukoliko to nije slučaj, mjesto učiniti bezbjednim. Pazite da Vi ne postanete žrtva! Da bi počeli s pružanjem prve pomoći morate imati rukavice.
Zapamtite! Vaša bezbjednost je na prvom mjestu!
Kada ste osigurali mjesto nesreće,stvorili bezbjedne uslove za pružanje prve pomoći, možete prići unesrećenom. Prvo što radite je provjera ABC:
⦁ A – disajni put (da li je disajni put otvoren);
⦁ B – disanje (da li pacijent diše);
⦁ C – cirkulacija (da li je prisutan puls).
Kada ste provjerili ABC, zovete 124 ili ako postoji još jedan spasilac, zamolite njega da to učini. Kada pozovete 124, vrlo je važno da dispečeru objasnite šta se dogodilo i o kakvoj se ozljedi radi. Dispečer će Vam dati osnovne upute kako da postupite. Jako je važno da ne prekidate vezu, da ostanete u stalnom kontaktu sa dispečerom.
Ukoliko je unesrećeni bez svijesti, pulsa i disanja, započnite CPR!
Kod unesrećenog koji je svjestan, počinjemo s pružanjem prve pomoći.
Kod amputacija najčešće ne dolazi do velikih krvarenja zbog kontrakcije krvnih sudova, iako nekada mogu biti obilna.

Ranu držati čistom koliko je moguće. Ukoliko postoji strano tijelo, ne vadite ga i omotajte sterilnom gazom.
Krvarenje zaustavljamo tako što ranu pokrijemo sterilnom gazom i ravnomjernim pritiskom na ranu, učvrstimo je zavojem. Povrijeđeni ekstremitet postavimo u malo povišeni položaj. Ukoliko je potrebno, izvršiti imobilizaciju. Postavljanje poveske se radi isključivo kod ekstremno jakog krvarenja, kada predstavlja opasnost po život unesrećenog.
Unesrećenog postaviti u udoban položaj, utopliti ga i smiriti koliko je moguće. Ne davati mu da jede i pije.
ZBRINJAVANJE AMPUTIRANOG DIJELA TIJELA
Amputirani dio tijela zamotati u sterilnu gazu i staviti u plastičnu vrećicu. Tu vrećicu staviti u drugu napunjenju vodom i kockama leda. Najbolja temperatura je od 0 do +4°C. Obavezno zapišite vrijeme nastanka ozljede!
Kada ste zbrinuli povrijeđenog i amputirani dio tijela, vrlo je važno da unesrećeni u što kraćem vremenskom periodu bude transportovan u odgovarajuću ustanovu, u kojoj je moguće obaviti tu vrstu operacije. Dakle, za uspješnu replantaciju ključni faktori su adekvatna prva pomoć i vrijeme transporta.
Ako se nalazite daleko od HMP, u zabačenom području, ne gubite vrijeme čekajući ekipu HMP. Ukoliko je moguće, unesrećenog u što je moguće udobnijem položaju smjestite u automobil, utoplite ga, smirite i uz koordinaciju sa dispečerom započnite transport u susret ekipi HMP.

Zapamtite!
Povrijeđenog je potrebno smiriti, ali mu nikada ne davati lažnu nadu kada je u pitanju replantacija dijela tijela.
Vrlo je važno da amputirani dio tijela nikad ne vraćate na njegovo mjesto.
Život povrijeđenog je važniji od amputiranog dijela tijela!