NARGILA

NARGILA !!!

Šta je nargila ?

To je instrument za pušenje dizajniran tako da  ohlađeni duhanski dim koji je aromatiziran dodatkom nekog suhog voća ili  aromama  nekih biljaka prolazi kroz vodu ili drugu tečnost i dalje putem savitljivog crijeva dolazi do onog koji je koristi. Dim iz nargila nastaje tako što se pali ugalj plamenom koji zagrijava duhan ili se u novijim verzijama nargila, duhan se pali električnim putem.

Sastav dima koji nastaje upotrebom nargile
Sagorijevanjem uglja koji zagrijava duhan u nargili nastaju visoke koncentracije ugljen monoksida, teških metala i kancerogenih materija koje se mogu povezati na nastankom raka kod ljudi od koji su najvažniji nitrozamini, policiklični aromatizirani hidrokarbonati (PAH), formaldehid i benzen.

Poređenje nargile i cigareta
Istraživanja potvrđuju da konzumiranje nargile traje između 20 -60 minuta i podrazumjeva oko 200 udaha dima, dok konzumacija cigareta traje oko 5 minuta sa oko 20 udaha. Volumen dima koji se udahne upotrebom nargile je 150 puta veći u odnosu na volumen dima koji se udahne pušenjem cigarete. Jednosatno konzumiranje nargile jednako je 100 popušenih cigareta, zavisi od načina pušenja nargile, uvlačenja dima i dužine zadržavanja u prostoriji gde se nargila konzumira.

Nargila i posljedice po zdravlje
Pušenje nargile povezuje se sa nizom kratkoročnih (akutnih) i dugoročnih (hroničnih) posljedica po zdravlje.

Akutne posljedice :
⦁ Srčane tegobe, povećana srčana frekvenca i porast krvnog pritiska,
⦁ Otežano disanje, smanjenje disajnog kapaciteta pluća, upale pluća,
⦁ Gubljenja svijesti i znaci akutnog trovanja ugljučnim monoksidom (CO)

Hronične posljedice :
⦁ Hronična obstruktivna bolest pluća, ponavljane upale pluća sa padom imuniteta, rak pluća.
⦁ Oštećenja sluzokože usta, rak usne duplje, jednjaka, želuca i mokraćne bešike.
⦁ Bolesti desni (parodontopatije), osteoporoze i promjene na glasnim žicama i grlu,
⦁ Bolesti srca i krvnih sudova,
⦁ Poremećaji mentalnog zdravlja, povezanost sa epilepsijom kod djece i mladih.

Da li je boravak u prostoru gdje se puši nargila štetan po zdravlje ?
Boravak u zatvorenoj prostoriji u kojoj se puši nargila od strane drugih osoba predstavlja rizik po zdravlje, zbog udisanja brojnih otrovnih i kancerogenih supstanci. Osobe izložene duhanskom dimu nargile imaju česte kongestije (zapušenost) nosa, uporan i dugotrajan kašalj, koji može dovesti i do suženja lumena bronha (bronhoopstrukcije) te češće upale pluća.

Da li nargile izazivaju ovisnost
U nargilama sa duhanskom smjesom, prisutan je nikotin u značajnim količinama koji izaziva ovisnost. Istraživanja pokazuju da upotreba nargile izaziva ovisnost baš kao i drugi duhanski proizvodi.

Kako nargila doprinosi širenju COVID-19?
Pušenje nargile otvara mogućnosti prenosa različitih zaraznih bolesti. Rizik za prenos bolesti među konzumentima nargile predstavljaju : higijenski neadekvatna ručna priprema nargile, te usni nastavak i crijevo koje se zajednički koriste između više osoba. Većina ugostiteljskih objekata ne održava pravilnu higijenu i dezinfekciju aparata nargile između pojedinalnih sesija konzumacije.

Korištenje nargile povećava rizik za prenos i širenje brojnih zaraznih bolesti kao što su : bakterije i virusi uzočnici respiratornih infekcija, hepatitis C virus, Epstein Barr virus, Herpes Simplex virus, tuberkuloza, Heliobacter pylori i Aspergillus.

Na mjestima okupljanja mladih gdje se pušo nargila često se zanemaruje nošenje maske, ne održava se fizička distanca čime se povećava rizik za širenje COVID-19.

Da li je sigurna konzumacija nargile u kućnim uvjetima tokom pandemije COVID-19 ?
Konzumacija nargile u kući nije sigurna ni za onog ko je konzumira kao ni za ostale ukućane koji udišu dim nargile. Kuća ne smije biti mjesto promocije pušenja u uvjetima pandemije COVID-19. Izloženost duhasnkom dimu od strane drugih pušača ili pasivnom pušenju najveća je u kući, a djeca, trudnice i hronični bolesnici predstavljaju najugroženije skupine. Djeca izložena pasivnom pušenju imaju veći rizik za razvijanje upala donjih disajnih puteva, bronhijalne astme, upala srednjeg uha a češće imaju i simptome virusnih upala pluća.