PRVA POMOĆ

PRVA POMOĆ

Prva pomoć predstavlja skup mjera, postupaka i aktivnosti koje provodi osoba koja je prva u prilici da pruži pomoć unesrećenom neposredno nakon povrede ili iznenadne bolesti. Ona je samo prvi korak u lancu spašavanja života ugroženoj osobi na samom mjestu povređivanja ili razbolijevanja (kuća, radno ili javno mjesto itd.), i prethodi onome što će uraditi hitna medicinska pomoć. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti svako je dužan pružiti prvu pomoć na nivou svoga znanja i sposobnosti

KARAKTERISTIKE PRVE POMOĆI
Postupci su jednostavni i logični da ih lakše nauče osobe različitih dobnih i obrazovnih skupina. Procedure unificirane, da bi se jednostavno i lahko pružila prva pomoć. Pruža se na mjestu nesreće ili u neposrednoj blizini. Procedure su često iste za laike i profesionalce ako se na mjestu nesreće zadese bez specijalne opreme
CILJEVI
-Spašavanje života
-Sprečavanje nastanka trajnih posljedica.
-Skraćivanje trajanja liječenja
POSTUPCI
-Poduzimanje neodgodivih mjera za spašavanje života
-Pozivanje pomoći
-Pružanje prve pomoći
TEMELJNA NAČELA
-Ne paničiti
-Voditi brigu o sigurnosti spasilaca i unesrećenih
-Ne štetiti
-Ne raditi više nego što treba