REANIMACIJA DJECE

REANIMACIJA DJECE

Iako je reanimacija djece jako slična reanimaciji odraslih, spasioci bi trebali započeti CPR (kardiopulmonalnu reanimaciju) prije nego što pozovu hitnu pomoć. Ako ste jedina osoba koja je pristuna i ako trebate donijeti odluku između započinjanja CPR i poziva na 124 – započnite CPR! Djeca su otpornija od odraslih i njihove šanse za preživljavanje su daleko veće ukoliko se odmah započne sa CPR.
Jako je puno sličnosti u BLS ( Basic Life Support – Osnovno održavanje života) smjernicama za odrasle i djecu. Pravilo je isto – CAB (circulation / cirkulacija, airway /disajnu put,breathing/disanje).
Smjernice su sljedeće:
1. PROVJERA SVIJESTI – potrebno je prvo provjeriti svijest djeteta. Ovo možemo učiniti tako što dijete postavimo da leži na leđima, pričuvamo dijete za čelo jednom rukom, a drugom ga tapšemo po ramenima i dozivamo. Ako dijete ne odgovara (ne otvara oči, ne reaguje) nastavljamo sa drugim korakom.
2. PROVJERA PULSA I DISANJA– za veću djecu možemo provjeriti puls nad karotidnom arterijom na vratu sa dva prsta – duže od 5s, ali ne duže od 10s. Mjesto provjere pulsa je prvo udubljenje na vratu pored adamove jabučice. Dok provjeravamo puls, posmatramo dijete kako bi smo uočili da li diše – odiže li se grudni koš ili ne. Ukoliko nismo osjetili puls ili nismo sigurno da li osjećamo puls potrebno je što prije započeti s kardiopulmonalnom reanimacijom (CPR) i zamoliti nekog da pozove hitnu pomoć i donese AED (automatski eksterni defibrillator) ako ga ima u blizini. Ukoliko ste sami na licu mjesta, nakon 2 minute CPR pozovite hitnu pomoć.

KPR se radi kao i za odrasle – 30 :2. 30 kompresija grudnog koša i 2 upuhivanja zraka (usta na usta – za ličnom maskom ili preko gaze u svrhu bezbijednosti nas i unesrećenog). Kompresije grudnog koša potrebno je prilagoditi uzrastu, odnosno veličini djeteta. Za malu djecu kompresije se mogu raditi s jednom rukom umjesto dvije. Mjesto kompresija je na sredini grudnog koša – najlakše ćemo to odrediti tako što pronađemo mjesto gdje se rebra spajaju, tj. kraj grudne kosti – tu stavimo dva prsta a iznad toga (prema glavi) brid naše ruke . Dubina i brzina kompresija se također moraju prilagoditi uzrastu djeteta.
⦁ Dubina mora biti barem 1/3 dubine grudnog koša – odnosno 3 -5cm za djecu.
⦁ Brzina mora biti malo veća nego za odrasle – za djecu 100- 120/min.
⦁ Važno je raditi kompresije grudnog koša na ispravnom mjestu, ispravnom brzinom i dubinom. Izrazito je važno omogućiti ponovno punjenje srca nakon svake kompresije.
⦁ Izbjegavati nepotrebno prekidanje kompresija grudnog koša.

Upuhivanje zraka također je potrebno učiniti s oprezom. Važno je provjeriti da li ima neko strano tijelo u ustima djeteta. Ako ima – odstraniti ga prije nego što otvorimo disajni put djeteta kako bi smo osigurali prohodnost disajnog puta. Kod male djece moguće je da jezik ometa prohodnost disajnog puta. Disajni put djeteta otvara se manevrom dizanja brade i blagog zabacivanja glave. Provjeravamo disanje metodom gledam – slušam – osjećam. Dlan položimo tako što je polovina dlana na grudnom košu a polovina na stomaku, glavu okrenemo ka stomaku pacijenta, a uho prislonimo blizu usta pacijenta i pratimo da li čujemo, osjetimo i vidimo odizanje grudnog koša. Nakon što smo to učinili vršimo dva upuhivanja zraka. Upuhivanje zraka se vrši usta na usta, kao i za odrasle. Svako upuhivanje zraka bi trebalo trajati oko 1 sekunde. Ispravnost upuhivanja zraka ćemo najlakše provjeriti praćenjem odizanja grudnog koša. Nakon dva upuhivanja zraka nastaviti sa kompresijama grudnog koša.

Nakon 2 minute KPR, ukoliko ste sami na licu mjesta pozovite hitnu pomoć. Ukoliko je neko već pozvao hitnu pomoć, nastavite sa CPR do dolaska hitne pomoći. Ukoliko je donešen AED zalijepite ljepke na dijete na prednju stranu grudnog koša i stražnu i slušajte daljnja uputstva.