TOPLOTNI UDAR

TOPLOTNI UDAR

Toplotni udar je životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada mehanizmi održavanja tjelesne temperature to više nisu u stanju da rade.

Postoje dva oblike toplotnog udara: klasični toplotni udar i toplotni udar usljed fizičkog napora.

Klasični tip se javlja tokom ljeta kada osobe provode određeno vrijeme u okolini sa visokom temperaturom ili visokom vlažnošću. Ovaj oblik toplotnog udara češće pogađa starije pacijente (slabiji unos tečnosti, prateća hronična oboljenja, pojedini lijekovi u redovnoj terapiji) i pacijente koji žive u lošijim životnim uslovima (slaba klimatizacija prostora).
Toplotni udar tokom fizičkog napora je kako mu i samo ime kaže vezan za pojačanu fizičku aktivnost i najčešće pogađa zdrave i mlade osobe.

Simptomi toplotnog udara su slijedeći: poremećaj stanja svijesti (koma, epileptični napadi, delirijum), tjelesna temperatura iznad 40.5 oC (može biti i niža), topla koža, znojenje (kod klasičnog toplotnog udara znojenja nema), ubrzan puls.

U tretmanu toplotnog udara prva mjera je:

oboljelog izmjestiti iz okruženja sa povišenom temperaturom ili zaustaviti fizički napor koji je doveo do udara.
Ukoliko je osoba bez svijesti treba mu prvo osigurati otvoren disajni put.
Oboljelog odmah treba raspremiti i krenuti sa hlađenjem. Najbolji način hlađenja je da se tijelo poprska vodom i da se tako poprskano rahlađuje ventilatorom. Mogu se stavljati i hladne obloge na tijelo ili pokušati sa energičnom masažom kože.
Potrebno je početi i sa nadoknadom tečnosti. Kod oboljelih koji su svjesni nadoknada tečnosti se radi uzimanjem napitaka preko usta. Oboljelim koji imaju poremećno stanje svijesti tečnost se nadoknađuje infuzijama.