UDAR GROMA

UDAR GROMA

Udar groma (fulguratio) nastaje usljed naglog i snažnog pražnjenja električne energije između oblaka i zemlje. U suštini u pitanju je udar jednosmjerne struje ogromne energije.

Udar groma može biti direktan i indirektan. Direktan obično nastaje kada osoba nosi metalne predmete na otvorenom prostoru za vrijeme grmljavine dok indirektan najčešće nastaje kada jednosmjerna struja prolazi kroz drvo te preko žrtve prelazi u zemlju.

Simptomi i znaci udara groma
Rani
-različiti poremećaji srčanog ritma
-srčani zastoj
-zastoj disanja
-gubitak svijesti
-konvulzije (grčevi)
-nemogućnost prisjećanja na događaje koji su prethodili udaru groma
-koma

-opekotine različitog oblika, tipične poput paprati, moguća je i karbonizacija (ugljenisanje) tijela.

-povrede grudnog koša i trbuha, prelomi kosti, povrede oka i uha (puknuće bubnjića u 50% slučajeva obostrano).

Kasni znaci
-gubitak pamćenja, poremećaj sna, anksioznost.

Postupak kod udara groma:
-odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć
-osnovno je pravilo „ne povećati broj žrtava“. Spasilac mora procijeniti vodeći računa o vlastitoj sigurnosti, da li je moguće žrtvu premjestiti na sigurnije mjesto.
-žrtvi udara groma se može odmah pristupiti i dodirnuti je bez opasnosti
-procijeniti stanje svijesti, puls, disanje, te ako je potrebno odmah početi sa mjerama oživljavanja (misliti na moguću povredu kičmenog stuba). Oživljavanje treba biti uporno i dugotrajno jer paraliza mišića za disanje može trajati duže vrijeme. Kad ima više žrtava prednost u zbrinjavanju uvijek imaju oni koji treba oživljavati.

– žrtvu bez svijesti postaviti u bočni položaj

-zbrinuti ostale povrede (prijelome, rane i opekotine).
-svaku žrtvu udara groma treba prevesti u bolnicu uz stalan nadzor životnih funkcija i psihičku potporu unesrećenom.

Opasnost od udara groma može se izbjeći vodeći se sljedećim pravilima:
-ne stajati kraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova, strujnih vodova, stubova žičara i dalekovoda, te predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
-ne koristiti telefon i mobitel tokom oluje, te izbjegavati nošenje metalnih predmeta
-isključiti sve električne uređaje tokom oluje
-nikad ne stajati u velikoj skupini ljudi, kako bi u slučaju udara grom zahvatio manje osoba
-izbjegavati osamljena stabla ili rub šume, a zaklon potražiti kraj manjih stabala i grmlja
-na otvorenom prostoru izabrati najniža mjesta, gdje nema vode, čučnuti i pognuti se prema naprijed i rukama pokriti uši kako bi se spriječile povrede bubnjića.