O Hitnoj Pomoći   Aktuelnosti      

Dobro došli

Osnovna karakteristika vremena u kojem živimo jeste brzina i opasnost. Zbog ove karakteristike neminovna je posljedica visoka učestalost urgentnih stanja u populaciji, čime se nameće problem adekvatne i funkcionalne organizacije sistema urgentne medicine radi spašavanja života i sprečavanja nastanka invalidnosti kod stanovništva.

Naročito je naglašen značaj ovog segmenta zdravstvenog sistema kada su u pitanju osiguravanje zdravstevene zaštite radno-aktivnog stanovništva. Međutim, urgentna medicina nisu samo hitna stanja koja se dešavaju kao posljedica nesreća u civilnim uvijetima ili ranjavanja u ratnim uvijetima.

Ona pokriva i širok dijapazon patologije s karakteristikom hitnosti unutar svih medicinskih disciplina (internističke, kardiološke, hirurške, uže traumatološke i druge) gdje je neophodno zbrinjavati pacijente prema stepenu hitnosti. Da bi se kvalitetno i funkcionalno organizirao ovaj segment zdravstvene djelatnosti , prije svega nužno je osigurati adekvatnu edukaciju zdravstvenih radnika prema svim tipovima složenosti (stepenu edukacije), što je djelom i regulirano postojećim zakonskim aktima koja se bave ovim pitanjem. Međutim, u svim dijelovima naše države, pa i u razvijenim zemljama, postoje nesuglasice i nedoumice ko, gdje, kada i kako treba osigurati sistem urgentna medicine.

Šta je Hitna Medicinska Pomoć

ZHMP KS u svom radu polazi od načela – definicije hitnih stanja u medicini kao stanja u kojima je svako iznenadno narušavanje zdravlja ili pogoršavanje bolesti, nastalo zbog bilo kojeg uzroka koji može ugroziti život ili izazvati oštećenje zdravlja čovjeka i u kojima je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć.

Svoje organizaciono ustrojstvo zasniva na načelima brze i efikasne pomoći bazirane na univerzalnim načelima – doktrinarnim stavovima urgentne medicine – hitne medicinske pomoći.

ZHMP KS organizovan je za šest gradskih općina ranije Skupštine grada Sarajeva, a danas, odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, organizovan je i djeluje kao Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, za devet općina, ukupne površine 1274 km2 sa 434 000 stanovnika.

Organizaciona struktura Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo (ZHMP KS) je jedinstvena u Evropi i u svijetu. ZHMP KS pruža široki spektar usluga iz oblasti prehospitalne urgentne medicine. Za razliku od drugih hitnih pomoći, ZHMP KS pruža i usluge zbrinjavanja u službi (ustanovi) HMP.

Korisni linkovi    
     
   
     
   
 
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo, BiH, Telefon 033/722-330, Fax 033/655-939