KRVARENJE I ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA

KRVARENJE I ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA

Pojam „krvarenje“ predstavlja izlazak krvi iz arterija, vena ili kapilara.

Krvarenje može biti vanjsko (vidljivo) ili unutrašnje (skriveno).

Tijelo prosječne odrasle osobe sadrži 6 litara krvi.
Gubitak krvi veći od 10% tijelo ne može kompenzirati te može uzrokovati ŠOK.
Kod dojenčadi gubitak 25-30 ml krvi može uzrokovati ŠOK.
GUBITAK KRVI U SVIM SITUACIJAMA PREDSTAVLJA PROBLEM KOJI ZAHTIJEVA PRIORITETNU PAŽNJU PRILIKOM ZBRINJAVANJA POVRIJEĐENIH!
U PRVI RED HITNOSTI SPADA JAKO KRVARENJE.
Krv u krvotoku cirkuliše kroz krvne sudove.
Povrede i neke bolesti mogu ugroziti krvne sudove i izazvati krvarenje.

Dakle, oštećenja se mogu pojaviti na:
⦁ Srcu i velikim krvnim sudovima
⦁ Arterijama
⦁ Venama
⦁ Kapilarima

Krvarenje iz većih krvnih žila mora se zaustaviti aktivno,
dok se krvarenje iz manjih krvnih žila može zaustaviti spontano, uz pomoć mehanizma zgrušavanja krvi i stiskanjem krvne žile.

Kako prepoznati pacijenta koji je izgubio veću količinu krvi?
⦁ Bljedilo
⦁ Opšta slabost
⦁ Hladno tijelo i hladan znoj
⦁ Ubrzano disanje
⦁ Ubrzan puls
⦁ Nizak krvni pritisak

ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA

Metode zaustavljanja vanjskog krvarenja:

⦁ Pritisak na ranu (na mjesto krvarenja se stavlja sterilna gaza, a zatim se vrši pritisak rukom na isto)

⦁ Kompresivni zavoj (na mjesto krvarenja se stavlja sterilna gaza te na nju čvrsti predmet kao što su kamen, drvo, mobitel i slično, a zatim se zavojem čvrsto zamota)

⦁ Elevacija ekstremiteta (povrijeđeni ekstremitet se postavlja u polažaj izdignut iznad tijela)

⦁ Digitalna kompresija (izvodi se samo do postavljanja kompresivnog zavoja i u slučaju više spasilaca, i to na način da se prstima vrši jaki pritisak na arterije iznad mjesta krvarenja)

⦁ Podvezivanje ekstremiteta (samo u slučaju amputacije ekstremiteta)

KRVARENJE IZ NOSA (EPISTAKSA)

Vrlo česta pojava koja u većini slučajeva ne može narušiti zdravlje unesrećenog

Krvarenje iz nosa može biti izazvano sljedećim stanjima:
⦁ Trauma
⦁ Hipertenzija
⦁ Leukemija
⦁ Druga oboljenja koja se očituju krvarenjem

PRVA POMOĆ

⦁ Pacijenta postaviti u sjedeći položaj sa glavom nagnutom naprijed.
⦁ Gazom, koristeći palac i kažiprst, pritisnuti obje nosnice.

KRVARENJE IZ UHA

Krvarenje iz uha najčešće nisu obilna a mogu nastati kao posljedica bolesti uha i takvo stanje nije životno ugrožavajuće, ali ako se radi o krvarenju nakon povrede glave, može biti znak ozbiljne povrede.

TRETMAN

Prva pomoć\n\n*Ako se krvarenje javilo a uzrok nije teža povreda, staviti sterilnu gazu na uho i odmah se javiti porodičnom ljekaru.\n\n*Ako je krvarenja posljedica teže povrede (udarac u glavu, pad sa visine, saobraćajna nezgoda…) postupiti po protokolu za „Osnovni pristup pacijentu-CABD“, postaviti sterilnu gazu na uho te previti. Pregledati i zaustaviti i druga eventualna krvarenja.Fiksirati glavu povrijeđenog i pratiti vitalne parametre do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. \n\n*Krv koja izlazi iz neke rane na glavi često se zna sliti u uho pa bi spasioc i ovaj detalj trebao provjeriti prilikom pružanja prve pomoći.

UNUTRAŠNJE KRVARENJE
Povrede mogu biti:
⦁ Abdomena
⦁ Karlice
⦁ Femura
⦁ Grudnog koša
⦁ Povreda glave
⦁ Kao i povrede ekstremiteta
Povredom gore navedenih dijelova ljudskog tijela može doći do nakupljanja većih količina krvi, koje nisu vidljive odmah.

UNUTRAŠNJA KRVARENJA
SA IZLASKOM KRVI NA TJELESNE OTVORE
Krvarenje u plućima\n*Bolesnik iskašljava svježu, svijetlu krv pomiješanu sa ispljuvkom.\n\nKrvarenje u jednjaku, želucu ili crijevima\n*Unesrećeni povraća tamno crvenu ili crnu krv koja sliči na talog od kafe.\n*Stolica je crna. \n*Krvarenje ovog tipa može biti obilno i smrtonosno.\n\nKrvarenje u završnim dijelovima crijeva\n*Stolica je crvena, krvava ili u sebi ima primjese svježe krvi\n\nKrvarenje u bubregu ili mokraćnom mjehuru\n*Mokraća je crvena.

TRETMAN PACIJENTA

Bezbjednost i rukavice!
Provjeriti stanje svijesti pacijenta
C – provjeriti prisustvo pulsa i pristupiti zaustavljanju velikih krvarenja
A – provjeriti disajni put
B – provjeriti prisustvo disanja
Nadoknada tečnosti
Utopljavanje pacijenta
Pratiti znakove iskrvarenja
Brz i siguran transport do zdravstvene ustanove (ako je isti potreban)
Prva pomoć
Kod iskašljavanja svježe krvi, pojave krvi u urinu i pojave svježe krvi u stolici potrebno se javiti porodičnom ljekaru.

Ako unesrećeni povraća svježu krv, ili povraća sadržaj kao talog crne kafe, ili ima crnu stolicu, potrebno je pozvati hitnu medicinsku pomoć te slijediti upute dispečera.
Krvarenje u plućima\n*Bolesnik iskašljava svježu, svijetlu krv pomiješanu sa ispljuvkom.\n\nKrvarenje u jednjaku, želucu ili crijevima\n*Unesrećeni povraća tamno crvenu ili crnu krv koja sliči na talog od kafe.\n*Stolica je crna. \n*Krvarenje ovog tipa može biti obilno i smrtonosno.\n\nKrvarenje u završnim dijelovima crijeva\n*Stolica je crvena, krvava ili u sebi ima primjese svježe krvi\n\nKrvarenje u bubregu ili mokraćnom mjehuru\n*Mokraća je crvena.

*Vrlo česta pojava koja u većini slučajeva ne može narušiti zdravlje unesrećenog|n|n*Krvarenje iz nosa može biti izazvano sljedećim stanjima:\n*Povreda\n*Povišen krvni pritisak|n*Leukemija\n*Druga oboljenja koja se očituju krvarenjem \n\nPRVA POMOĆ\n\n*Pacijenta postaviti u sjedeći položaj sa glavom nagnutom naprijed\n\n*Gazom, koristeći palac i kažiprst, pritisnuti obje nosnice.\n\n*Ako krvarenje ne stane nakon 10 minuta, javiti se porodičnom ljekaru