MOŽDANI UDAR

MOŽDANI UDAR

Moždani udar je na trećem mjestu uzroka smrtnosti i vodeći je uzrok dugoročnog onesposobljenja uprkos napretku na polju prevencije, dijagnostike, tretmana i rehabilitacije. Socijalne i ekonomske posljedice moždanog udara predstavljaju teret za pacijenta, za društvo u smislu preuranjene smrti, dugoročnog onesposobljenja, restrikcije u socijalnim funkcijama, troška skrbi i gubitka produktivnosti.
Noviji podaci pokazuju da 29% do 65% pacijenata sa znacima akutnog moždanog udara inicijalnoj pristupaju zdravstvenom sistemu putem lokalne hitne medicinske pomoći.

Moždani udar nastaje zbog prsnuća moždane arterije ili začepljenja trombom ili embolusom bilo koje vrste.
Moždani udar možemo prema trajanju neurološkog ispada podijeliti na :
⦁ TIA (tranzitorna ishemijska ataka)- neurološki deficit traje do 24 sata
⦁ moždani udar u razvoju: progresivni razvoj neurološkog deficita tokom nekoliko sati ili dana
⦁ dovršeni moždani udar- odmah dolazi do maksimalnog neurološkog deficita.

Moždani udar nastao usljed začepljena krvnog suda trombom ili embolusom spade u ishemijske moždane udare.

Moždani udar nastao usljed prsnuća krvnog suda spade u moždana (intracerebralna) krvarenja.

Faktori rizika za nastanak moždanog udara:
⦁ Spol i dob
⦁ Povišen krvni tlak (hipertenzija)
⦁ Šečerna bolest (dijabetes)
⦁ Povećane masnoće u krvi
⦁ Poremećaj srčanog ritma
⦁ Životni stil (pušenje, alkohol, fizička aktivnost)

Kod pacijenata sa moždanim udarom mogu biti prisutni samo neki od navedenih znakova moždanog udara, ne moraju biti prisutni svi.

Znaci moždanog udara
⦁ Spuštenost jednog ugla usana, zbog čega usne izgledaju nejednake ili iskrivljene
⦁ Slabost ili oduzetost, posebno jedne strane tijela. Kada osoba ispruži obe ruke da li jedna ruka pada?
⦁ Nerazumljiv govor, otežan govor ili nemogučnost da priča. Može li osoba ponoviti jednostavnu rečenicu? Da li otežano izgovara, da li “zapliće” priliko govora ili uopće ne može da govori
⦁ Konfuznost
⦁ Problem sa vidom na jedno ili oba oka
⦁ Problem sa hodom, vrtoglavica, nestabilnost, gubitak ravnoteže, kordinacije
⦁ Iznenadna jaka glavobolja koja nema uzroka
⦁ Otežano ili onemogučeno gutanje. Hrana I tečnost curi iz usta
⦁ Povračanje
⦁ Nekontrolisano mokrenje i stolica
⦁ Gubitak svijesti

Ako osoba ispoljava bilo koji od ovih znakova, čak iako se znakovi povuku, nazovite 124, službu hitne medicinske pomoći.
Do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći osobu sa znacima moždanog udara treba:
⦁ Smjestiti u ležeći položaj sa lagano uzdignutom glavom
⦁ Ne smije se davati hrane niti pića
⦁ Ako počne povraćati osobu okrenuti na bok da se ne bi ugušila povraćenim sadržajem i da se omogući isticanje povračenog sadržaja iz usta.
⦁ Ako je osoba bez svijesti, okrenite je na bok
⦁ Provjeravajte disanje i puls pacijenta i ako je potrebno započnite sa osnovnim mjerama održavanja života.