RANE

RANE

Definicija: Rana (lat. vulnus ) je fizičko ostećenje živog tkiva, koje zahvata kožu
ili sluznicu, te u zavisnosti od mehanizma povrede može prodrijeti u dublje slojeve tkiva u različitom stepenu.

Prema mehanizmun nastanka ,dijelovanju mehaničke sile, rane dijelimo na:

Nagnječenje- rane nastale prilikom pada sa visine ili udarom tupog mehaničkog predmeta ili oružja. Karakteriše je nepravilan oblik sa krvnim podlivima.

Ogrebotina- rane kod kojih je došlo do oštećenja samo površnog sloja kože (epidermisa) dok su dublji slojevi kože ( dermis) očuvani.

Razderotine- rane nastale dijelovanjem tupog ili oštrog predmeta ili padom sa visine to jeste dijelovanjem sile koja je jača od elastičnosti kože pri čemu dolazi do raslojavanja pojedinih slojeva kože, nepravilnih rubova neravnog dna sa često prisutnim znacima infekcije.

Nagnječno-razderna rana- predstavlja kombinaciju nagnječne rane i razderotine, nastala padom sa visine, dijelovanjem tupog ili oštrog predmeta ili oružja. Ovaj tip rane može nastati i pri otvorenim prijelomima kostiju.

Posjekotina, rezna rana- rana nastala dijelovanjem oštrice tvrgog predmeta (nož, britva, žilet). Rana je pravilnog oblika, oštrih ravnih rubova, ovalne šupljine a u dnu rane se uočavaju mišične strukture. Zbog svog oblika pravilno zarastaju te se rijetko komplikuju infekcijama.

Ubodna rana- nastaje dijelovanjem oštrih šiljatih predmeta (šilo,ekser, bodež, rog). Otvor na koži je tačkast dok je ubodni kanal jako dubok i može se protezati do dubljih tkivnih struktura npr. mišića. Ukoliko je predmet prošao kroz čitavu tkivnu odnosno tjelesnu strukturu i izašao na suprotnu stranu govorimo o probodnoj rani. Komplikacije nastaju ukoliko je došlo do prodora u neku tjelesnu šupljinu.

Ujedna rana- nastaje dubokim prodiranjem zuba životinja ili čovjeka, jako pogodna za razvoj mikroorganizama i nastanak infekcije, a oblik rane zavisi od zubala sa kojim je nanešena. Tako da razlikujemo ujed čovijeka, ujed psa, ujed mačke, ujed zmije itd.

Ujed psa

Ustrjelna rana- nastaje dijelovanjem vatrenog oružja (puška,pištolj i sl). Kod nje razlikujemo otvor rane ustrijel koji može biti različitog oblika od tačkastog do zvijezdastog u zavisnosti od vrste projektila i njegove udaljenosti sa koje je ispaljen, strijelni kanal i dno rane u kojoj se nalazi projektil. Ukoliko je mehanička sila projektila jaka da probije na suprotnu stranu tijela onda imamo izlazni otvor ili istrijel, a takvu ranu nazivamo prostrijelnom ranom .

Vrste rane prema stanju kože:
Zatvorena rana – karakterizira je očuvanost integriteta (cijelovitosti) kože, ali sa znacima oštećenja dubljih slojeva tkiva.
Otvorena rana-karakterizira je prekid integriteta (cijelovitosti) kože, tako da rana dolazi u kontakt sa vanjskom sredinom.
Probojna rana to je rana koja prodire u neki od organa ili tijelesnu šupljinu.
Potkožna rana to je rana koja zahvata samo kožu i potkožno tkivo.

Prva pomoć kod zatvorenih povreda
⦁ Procijeniti stanje svijesti, ako je pacijent svjestan postaviti ga u adekvatan položaj, zavisno od lokalizacije povrede uz minimalno pomijeranje kako ne bi prouzrokovali sekundarna oštećenja.
⦁ Ako sumnjamo na povredu vrata , kičme, prijelom butne kosti nikako ne pomijerati povrijeđenog.
⦁ Imobilisati povrijeđeni ekstremitet (iščašeni zglob, prelomljenu kost)
⦁ Imobilisani ekstremitet postaviti u položaj elevacije-postavljanje ozlijeđenog ekstremiteta iznad razine (nivoa) srca.
⦁ Pratiti opšte stanje pacijenta, pratiti vitalne parametre, posmatrati boju kože , disanje, pratiti stanje svijesti, puls . Ako smo u mogućnosti izmijeriti pritisak.

Prva pomoć kod otvorenih povreda
⦁ Osloboditi ranu od odijeće (razrezati odijeću po šavu )

⦁ Zaustaviti krvarenje (privremena hemostaza) digitalnom kompresijom -pritiskom na krvni sud iznad mijesta povrede koji ima čvrst oslonsc – kost.

⦁ Ako pri ruci imate prvu pomoć prekriti ranu sterilnom gazom ili prvim zavojem, a preko toga kompresivni zavoj da zaustavimo krvarenje.
⦁ Imobilisati povrijeđeni ekstremitet, postaviti ga u položaj elevacije.
⦁ Pozvati službu hitne medicinske pomoći ili ako je povreda manja transportovati povrijeđenu osobu do najbliže zdravstvene ustanove
⦁ Ukoliko imamo prisustvo stranog tijela u rani (noža, šarafcigera i sl) ne vadimo strano tijelo. Strano tijelo treba obezbijediti tj. imobilisati tako da spriječimo njegovo pomijeranje, prekrijemo sterilnom gazom, imobilišemo povrijeđeni ekstremitet.