Otrovanja

Ako pacijent pokazuje bilo kakve znakove životno ugrožavajučeg stanja, kao što je pospanost, epileptični napadi, poteškoče u disanju, povračanje, nakon izloženosti otrovu odmah pozovite službu hitne medicinske pomoći.

Hemijske opekotine, ako su u pitanju praškaste hemikalije očetkajte ih rukavicom ili komadom odječe. Svu kontaminiranu odječu skinite, pazeči da se vi ne kontaminirate tokom tog procesa. Ako je došlo do kontakta kiseline ili baze sa kožom ili okom odmah započnite sa ispiranjem zahvačenog područja velikim količinama vode.

Progutani otrovi, nemojte žrtvama ništa davati na usta jer može biti štetno. Nema adekvatnog dokaza da uzimanje vode ili mlijeka donosi benfit ovim pacijetima tokom pružanja prve pomoći.